ล้อขัด (Brite Wheels)

ลูกขัดสก๊อตไบร์ท ใยสังเคราะห์ (Non-Woven Wheel)

 

ล้อขัดใยสังเคราะห์ แฮไลน์ (Roll Sander Wheels)

สก๊อตไบร์ทม้วน (Scoth-Brite)

ลูกปอ, ลูกผ้าดิบ, ลูกผ้ายีนส์
(Sisal Buff,Untreated Muslin Buffs, Treated Muslin Buffs)

 

สก๊อตไบร์ทแผ่นสี่เหลี่ยม, แผ่นกลม

 

จานขัดสก๊อตไบร์ท

ลูกขัดลอกสี, สนิม (Clean'n Strip)