สก๊อตไบร์ทแผ่นสี่เหลี่ยม, แผ่นกลม

สก๊อตไบร์ทแผ่นสี่เหลี่ยม, แผ่นกลม

ขนาด
Size
6" x 9"
6" x 10 m.