หินเจียร์ (Grinding Wheels)

โดยทั่วไปนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ หินเจียรนัยผิวของงานที่เป็นทรงกลม (Cylindrical Grinding), หินเจียรไนที่ใช้กับเครื่องเจียรทรงกระบอกแบบไร้ศูนย์ (Centerless Grinding), หินเจียรรูใน (Internal Grinding), และหินเจียรราบ (Surface Grinding)

ใบเจียร์ (Grinding Wheel) , ใบตัด (Cutting Wheel)

ขนาดใบเจียร์
4" x 2 mm.
4" x 4 mm.
4" x 6 mm.
7" x 6 mm.
ขนาดใบตัด
4"
14"
16"

มี 2 รุ่น 2 แบรนด์ให้ลูกค้าเลือกสรรค์ PPM, EURO

 

หินเจียร์แกน (Mounted Wheels)

Group A

 

Group B

 

Group W

 

หินชมพู
หินเจียร์แกนขัดเงา / Elastic Mounted Points
หินเจียร์ทั่วไป / General Purpose Grinding Wheels
Grinding Wheel