ผ้าทราย (Cloth Abrasive)

ผ้าทรายม้วน จัมโบ้, ผ้าม้วน (Jumbo Roll)

ผ้าทรายม้วนแกน (Check Spinding Wheels)

 

ผ้าทรายสายพาน (Cloth Abrasive, Belt)

 

ผ้าทรายแผ่นกลมประกบ

ROLOC DISC