จานทราย / จานทรายหลังแข็ง / จานทรายหลังอ่อน (Flap Disc)

จานทรายหลังอ่อน (Flexible Flap Disc)

จานทรายหลังแข็ง (Flap Disc)

จานทรายหลังแข็งแบบตั้ง

จานทรายสก๊อตไบรท์แบบตั้ง

จานอ่อน 5" (Flexible Flap Disc)

จานตั้ง (Radial Wheel)