ผ้าทรายสายพาน (Cloth Abrasive, Belt)

ผ้าทรายสายพาน (Cloth Abrasive, Belt)

ผ้าทรายและกระดาษทราย (Coated Abrasive) เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการการขัดผลิตทุกชนิด เช่น โลหะ, ไม้, พลาสติก, เครื่องประดับ และอื่น ๆ
Size
10 mm. x 330 mm.
20 mm. x 520 mm.
2" x 36"
2" x 83"
2" x 96"
4" x 24"
4" x 36"
4" x 48"
Grit
40 / 60 / 80 / 100
120 / 150 / 180
240 / 320 / 400 / 600
สั่งต่อ / ตัดพิเศษได้ทุกขนาด Made to Order & Provate Label