ลูกปอ, ลูกผ้าดิบ, ลูกผ้ายีนส์

ลูกปอ, ลูกผ้าดิบ, ลูกผ้ายีนส์
(Sisal Buff,Untreated Muslin Buffs, Treated Muslin Buffs)

ขนาด
Size
4"
6"
8"
10"
12"
ความกว้าง
Width
1/2", 1", 2", 3", 4"
1/2", 1", 2", 3", 4"
1", 2", 3", 4"
1", 2", 3", 4"
1", 2", 3", 4"
สามารถสั่งทำได้ตามขนาดที่ต้องการ