ล้อขัดใยสังเคราะห์ แฮไลน์

ล้อขัดใยสังเคราะห์ แฮไลน์ (Roll Sander Wheels)