ลูกขัดสก๊อตไบร์ท ใยสังเคราะห์

ลูกขัดสก๊อตไบร์ท ใยสังเคราะห์ (Non-Woven Wheel)

ขนาด
Diameter
4"
6"
8"
10"
12"
ความกว้าง
Width
13 mm., 1"
1", 2"
1", 2"
1", 1 1/2", 2"
1", 1 1/2", 2" , 3", 4", 6", 8"
ความหนาแน่น
Thickness
3p, 7p
3p, 5p, 7p, 9p
3p, 5p, 7p, 9p
5p, 7p
3p, 5p, 7p, 9p
เบอร์ทราย
Grit
*180
*120, *180
*120, *180, *320
*180
*120, *180, *320